“prospani istoriji”. Офлайн-курс з теорії і практики сучасного мистецтва. Open-call

“prospani istoriji”
Курс з теорії і практики сучасного мистецтва.
Open-call.

Запрошуємо починаючих художни_ць, теоретик_инь культури й мистецтва, а також інших зацікавлених темою й форматом цієї освітньої ініціативи зголошуватись до участі.
Зустрічі відбуватимуться поза академічним лекційно-семінарним форматом і полягають на колективному прочитанні і аналізі текстів та зображень, а також польових досліджень публічного й приватного просторів міста.
Курс триватиме з 07.02. по 17.05.2022 р., у вечірній час, по 2 години, 2-3 рази на тиждень.

Щоб долучитись до курсу, необхідно надати коротку інформацію про себе та створити есей (у текстовій, або візуальній формі), що відповідає ідеям курсу (нижче). Інформацію та есей необхідно надіслати на електронну адресу prospaniistoriji@gmail.com до 31.01.2022 р.

Куратори: Ян Бачинський, Денис Панкратов, Влодко Костирко.
Курс відбувається за підтримки Львівського муніципального мистецького центру.

Є дещо у нашій історії, що існує поміж основних подій і візій життя й непомітно зв’язує його тканину. Це перервані розмови, обірвані думки, нереалізовані декларації й проекти, поразки починань, незавершені – проспані – історії.

“Проспані історії” – це курс з теорії і практики сучасного мистецтва у формі колективного дослідження.  

Структура занять має на меті проявити не хронологічні чи ієрархічні, а смислові й образні зв’язки художніх явищ 20-21 століття, з увагою до включеності мистецьких практик в соціальні обставини.

Зазвичай, освітні ініціативи у сфері сучасного мистецтва послуговуються двома стратегіями  передачі знання: модель історизму, з увагою до лінійної послідовності розвитку напрямків та явищ і методологічна, з увагою до художніх прийомів та практик конкретних художників, або їх об’єднань. Цим курсом ми пропонуємо дещо інакший підхід до розуміння сучасного мистецтва. Відмовляючись від обов’язкової лінійності розвитку мистецтва і його локалізації у цивілізаційних центрах, ми звертаємося до стратегії інтуїтивного перетину локально- “периферійних” ідей та образів (зокрема львівський модернізм 1930-х рр) із ідеями та образами, що виникали на історичній “периферії” (зокрема, Ситуаціанізм 1960-70-х рр). Теоретична програма полягає на роботі з текстами, присвяченими простору міста як ситуації постійного перевинаходження публічного, в його естетичному, етичному та політичному вимірах. Друга складова програми звертається до модерністичного мистецтва Львова 1930-х рр через наглядне іконографічне співставлення його із іншими історично й географічно різними модерністськими образами та практиками. Цей компаративістський підхід проходитиме через весь курс, в формі перманентно змінної навчальної експозиції. Практична частина присвячена польовим дослідженням, колективній та індивідуальній роботі з публічним і не публічним простором міста (прогулянки, екскурсії, відвідини і т.д.).