На рецепції Муніципального мистецького центру потрібно показати Сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (2x), або актуальний ПЛР чи антиген-тест, або довідку про антитіла. Одягайте маску та дотримуйтесь дистанції!

Конфіденційність

Конфіденційність

1. Політика конфіденційності і захист персональних даних
(надалі – Політика)

Ця Політика описує як сайт Муніципального мистецького центру у Львові збирає, використовує та розкриває інформацію, та які можливості є у відвідувача сайту https://www.lvivart.center/ стосовно такої інформації.
Ця Політика включає сервіси, що пропонуються сайтом Муніципального мистецького центру у Львові, зокрема (далі разом – Сайт):
– Сайт https://www.lvivart.center/

Ця Політика розроблена відповідно до вимог законодавства України, а також вимог Європейських директив та положень стосовно захисту персональних даних, оскільки сервіси сайту Муніципального мистецького центру у Львові (далі – Центру) є загальнодоступними як для громадян України, так і для громадян Європейського Союзу.
Ця Політика створювалася з метою її доступності, зрозумілості та прозорості, задля чого Політика була розподілена на розділи, які зазначені нижче, та у текст Політики було введено визначення, позначені великими літерами.

2. Зміст Політики:

Застосування Політики.
Інформація, яка збирається та отримується від відвідувачів.
Як інформація використовується, поширюється та розкривається.
Захист інформації.
Захист персональних даних неповнолітніх.
Зміни до Політики.
Права, якими володіють відвідувачі.
Яким чином відвідувач Сайту може зв’язатись з Центром.

3. Застосування Політики

Ця Політика застосовується до відвідувачів Сайту, які можуть отримувати інформацію, знайомитись з інформацією на Сайті, поширювати у соціальних мережах інформацію з Сайту, надаючи таким чином доступ Центру до власної IP-адреси.
Слід зауважити, що сервіси Сайту деколи можуть спрямовувати відвідувача до сервісів інших компаній, таких як сервіси соціальних мереж Facebook, Instagram, Telegram тощо, а також анонімовані дані можуть збиратися (далі – треті особи). Такі треті особи мають власні політики конфіденційності та захисту персональних даних, таким чином слід пам’ятати, що режим використання інформації, якою відвідувач Сайту ділиться з такими Третіми особами підпадає під політики таких Третіх осіб.
Центр є володільцем та розпорядником персональних даних відвідувачів Сайту.

4. Інформація, яка збирається та отримується від відвідувачів

Відвідувачі Сайту мають можливість знайомитись з наповненням Сайту, переглядаючи сторінки Сайту, відвідувачі можуть спілкуватися один з одним, а також безпосередньо з представниками Центру, поширюючи інформацію з Сайту в соціальних мережах. Такі дії відповідача дають доступ Центру:
– до IP-адреси відвідувача;
– до адреси електронної пошти, зазначеної відвідувачем при підписці на розсилку новин Центру на Сайті;
– до cookie файлів.
Центр також отримує інформацію стосовно відвідувань відвідувачами Сайту – дата, час відвідування, браузер відвідувача тощо.
В будь – якому випадку Товариство не збирає та не отримує жодної чутливої інформації про відвідувачів. Під чутливою інформацією розуміється інформація стосовно расового, етнічного, національного походження, стосовно політичних, релігійних або світоглядних переконань, інформація стосовно статевого життя, генетичних даних тощо.

Як інформація використовується, поширюється та розкривається

Центр не поширює інформацію про відвідувачів Сайту на зовнішні сервіси, тобто жодні зовнішні ресурси не отримують будь-якої персональної інформації про відвідувачів.
При доступі до Сайту Центром зберігаються cookie сесії відвідування (невеликі файли) на вашому жорсткому диску, які є тимчасовими і зберігаються на період перебування (сесії) на Сайті. “Cookie” – це невеликий файл даних, який записується на вашому комп’ютері для використання Сайту. Ці файли використовуються тільки для запису частоти відвідування і часу, що витрачається на Сайті.
З огляду на процес використовується ваша IP-адреса, яка обробляється при цьому анонімно. Персональний аналіз даних при цьому не відбувається. Через налаштування вашого браузеру ви можете вибрати автоматичне видалення всіх або деяких файлів cookies після закриття браузера. Ви можете відмовитися від унікального cookie, прив’язаного до вашого браузера, що ідентифікує вас у системі аналітики Сайту, тим самим відмовившись від будь-якого збирання відомостей про вас і їхнього аналізу на Сайті. Для цього потрібно в налаштуваннях вашого браузера заборонити зберігати cookies або зайти на сайт в режимі анонімності.

Захист інформації.

Центр розглядає питання захисту персональних даних як одне з найбільш важливих питань в сучасному світі. Інформацію, якою з нами діляться відвідувачі, Центр захищає, використовуючи відповідні технічні, організаційні та адміністративні заходи, щоб уникнути ризиків втрати, незаконного доступу, розповсюдження чи розголошення. Центр надає доступ до інформації лише тим співробітникам Центрц, яким така інформація необхідна для виконання власних посадових обов’язків.
Однак, незважаючи на всі зусилля, Центр не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, які можуть виникнути поза межами впливу Центру.

5. Захист персональних даних неповнолітніх

Діти потребують особливого захисту в питанні персональних даних, оскільки вони можуть бути менш обізнаними про відповідні ризики, наслідки та гарантії, а також про свої права щодо опрацювання персональних даних. Оскільки інформація, яка розміщується Центром на Сайті може мати певні обмеження стосовно її перегляду неповнолітніми особами; та Сайт непередбачений виключно для осіб, які не досягли повнолітнього віку, Центр звертається до батьків з проханням роз’яснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті, необхідність використання такими особами тих чи інших сервісів Сайту.

6. Зміни до Політики

Центр може час від часу вносити зміни до цієї Політики. Законодавство, регулювання та стандарти галузі еволюціонують, що може спричинити необхідність у таких змінах. В разі внесення змін до Політики, оновлену редакцію Політики буде завантажено на Сайт з відміткою про останню редакцію Політики. Якщо відвідувач Сайту не погоджується з Політикою, відвідувач має право не відвідувати Сайт (окрім й інших прав, зазначених в наступному розділі).

7. Права, якими володіють відвідувачі

Враховуючи необмеженість територіального доступу до Сайту, та обов’язковість відповідати положенням Загального регламенту про захист персональних даних, у випадку, якщо обробляються та збираються персональні дані громадян Європейського Союзу, Товариство наводить перелік прав відвідувачів Сайту – резидентів України та резидентів Європейського Союзу:

7.1. Права відвідувачів Сайту відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”:

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

на доступ до своїх персональних даних;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7.2. Права відвідувачів Сайту відповідно до Загального регламенту про захист персональних даних:

Право на доступ (відвідувач має право на отримання підтвердження факту опрацювання її або його персональних даних);

Право на виправлення (відвідувач має право на виправлення його або її неточних персональних даних);

Право на стирання (право бути забутим) (відвідувач має право на стирання своїх персональних даних);

Право на обмеження опрацювання;

Право на мобільність даних (відвідувач має право на отримання його або її персональних даних, які він надав розпоряднику чи володільцю персональних даних, в структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та мати право на передавання таких даних іншому розпоряднику чи володільцю персональних даних без перешкод від розпоряднику чи володільцю персональних даних, якому було надано персональні дані);

Право на заперечення та автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень (відвідувач має право заперечувати, на підставах, що пов’язані з його або її конкретною ситуацією, в будь-який час, проти опрацювання його або її персональних даних; відвідувач має право не підлягати рішенню, що ґрунтується винятково на автоматизованому опрацюванні, в тому числі, профайлінгу, що породжує правові наслідки для чи подібним чином істотно впливає на нього або неї).

8. Яким чином відвідувач Сайту може зв’язатись з Товариством

hi@lvivart.center