Юзеф Робаковський — художник, який змінив «фільм» і мистецтво опісля 1960-х років

Юзеф Робаковський — художник, який змінив «фільм» і мистецтво опісля 1960-х років

22/03/23
18:30

Перша лекція у контексті виставки Увага: СВІТЛО! / Attention: LIGHT! / Uwaga: ŚWIATŁO! — Юзефа Робаковського.

Лекція передусім має на меті познайомити слухачів з творчістю і що важливіше з впливом який вчинила діяльність Ю. Робаковського на фотографію, фільм та відеоарт у Європі. Під час викладу лектор зверне увагу на найбільш значущі особливості творів які представлені в експозиції виставки. Через зіставлення та аналогію Ю. Робаковський повстане перед слухачами не лише як іноземний митець, але водночас як давній знайомий з послідовниками якого українські оглядачі вже неодноразово «зустрічались».

Лектор: Володимир Когут — дослідник та мистецтвознавець, здобувач ступеня доктора філософії з історії і теорії мистецтв (в ЛНАМ), за темою дисертаційного дослідження: «Відеоарт Львова 1990-2020-х років. Становлення, моделі, експозиційні концепції».